Alleen parkeerplaatsen aanleggen is niet de oplossing.

BoPP vraagt al sinds 2007 om een integrale oplossing, dat wil zeggen een oplossing bestaand uit een heel aantal maatregelen waarvan, wanneer echt nodig, het aanleggen van extra parkeerplaatsen een onderdeel van zou kunnen zijn.

De besluitvorming rond oplossingen voor de parkeeroverlast komt in een volgende fase. De Wethouder heeft de Gebiedscommissie gevraagd om een advies dat hij meeneemt in zijn keuze die hij de gemeenteraad gaat voorleggen.  Hij stelt de Gebiedscommissie twee vragen. De eerste is of zij het eens is met de noodzaak 200 tot 300 extra parkeerplaatsen aan te leggen en de tweede vraag is op welke van de 8 aangewezen mogelijke locaties die dan moeten komen.Dat is voor BoPP een te beperkte vraag. Iedereen weet dat voor de omwonenden, grofweg tussen Abeelweg en Wilgelei, dit niet de gewenste oplossing biedt. Parkeerplaatsen bijbouwen als enige maatregel zal het het probleem slechts meer concentreren meer rond de Meidoornweide. Alleen een volledig pakket maatregelen, verkeerssturing, straten (deels) afsluiten of eenrichtingverkeer, strenge handhaving, drempels, afscheidingen en eventueel betaald parkeren, samen met extra parkeerplaatsen de problemen echt oplossen.

Vandaar dat BoPP blijft aandringen op een bredere aanpak dan alleen parkeerplaatsen bijbouwen. Zeker als, zoals nu blijkt, 4 van de voorgestelde locaties voor extra parkeerplaatsen in de Meidoornweide en het Berg en Broekpark zijn. Dat zou betekenen dat we het probleem niet oplossen maar wel kostbaar groen opofferen. Dat kan en mag niet gebeuren.

Zeker nu er, in een door een adviesbureau opgesteld advies, aangegeven is dat er mogelijk nog meer (combinaties) van oplossingen kansen bieden. De combinatie van betaald parkeren met parkeren op afstand en een pendelbusje biedt mogelijkheden volgens het adviesbureau.

Volg de ontwikkelingen hier en op de Buurbookpagina