Alleen parkeerplaatsen aanleggen is niet de oplossing.

BoPP vraagt al sinds 2007 om een integrale oplossing, dat wil zeggen een oplossing bestaand uit een heel aantal maatregelen waarvan, wanneer echt nodig, het aanleggen van extra parkeerplaatsen een onderdeel van zou kunnen zijn.

De besluitvorming rond oplossingen voor de parkeeroverlast komt in een volgende fase. De Wethouder heeft de Gebiedscommissie gevraagd om een advies dat hij meeneemt in zijn keuze die hij de gemeenteraad gaat voorleggen.  Hij stelt de Gebiedscommissie twee vragen. De eerste is of zij het eens is met de noodzaak 200 tot 300 extra parkeerplaatsen aan te leggen en de tweede vraag is op welke van de 8 aangewezen mogelijke locaties die dan moeten komen. “Alleen parkeerplaatsen aanleggen is niet de oplossing.” verder lezen

Handen af van het groen in Schiebroek, handen af van de Meidoornweide

Beste buren,
Op 12 september is er een extra commissievergadering. Deze vergadering is heel belangrijk want de commissie wil aan de hand van deze avond het advies opstellen, waarin wordt aangegeven waar er 200 – 300 parkeerplaatsen aangelegd moeten worden, voor de bezoekers van Plaswijckpark.
De commissie heeft in haar onderzoek zelfs drie (3) locaties van de Meidoornweide aangewezen.
Op 12 september kunt u uw stem laten horen, hiervoor dient u zich aan te melden. De aanvangstijd is nog niet bekend. U kunt dit zelf volgen via de website van de gemeente.

Komt u ook op 12 September naar het overleg,
of bent u tevreden met deze oplossingen?

Laat je stem horen! Klankbordgroep vergadering op 24-8-2017

Gemeente Rotterdam heeft vertegenwoordigers van omwonenden van Plaswijckpark uitgenodigd mee te praten over oplossingen van de parkeeroverlast. Hiertoe heeft ze een klankbordgroep opgericht. Vanzelfsprekend is BoPP één van de partijen die daar meepraat. De meest zichtbare resultaten van dat overleg zijn bijvoorbeeld de paaltjes op diverse hoeken in de wijk om gevaarlijk parkeren te voorkomen en de recente afsluiting van de wijk voor bezoekers van Plaswijckpark. Aanstaande donderdagavond (24/8/2017) is er weer een vergadering van de klankbordgroep. “Laat je stem horen! Klankbordgroep vergadering op 24-8-2017” verder lezen